Banat (Begriff)

Banat (auch: Banschaft, kroat. Banovina, ungar. bánság)

Views
bmu:kk