Volodymyr-Volynsʹkyj (Fürstentum)

Volodymyrsʹke knjazivstvo (ukrain., "Volodymyrer Fürstentum")

Views
bmu:kk